Medicinálna pedikúra

  • umožňuje zložitejšie ošetrenie nôh, ako napríklad bezbolestné a nekrvavé ošetrenie mozoľov, kurích ôk a iných neortopedických anomálií pomocou prístroja,
  • ošetrenie prístrojom si nevyžaduje kúpeľ nôh vo vode,
  • je maximálne šetrná a navyše suché obrusovanie kože je prirodzený spôsob odstraňovania zatvrdnutej, zrohovatenej kože, pričom pravidelným obrusovaním sa spomaľuje nadmerný rast kože a vytváranie otlakov,
  • ošetrenie nechtov touto metódou je šetrnejšie, nechty sa zbrusujú do požadovanej dĺžky i tvaru,
  • odstraňovanie kurích ôk sa prevádza špeciálnou frézkou a zákazník si väčšinou ani nevšimne, že zdroj jeho bolesti zmizol,
  • ošetrenie pomocou frézok je rýchle a dokonalé, ide o fyziologický spôsob ošetrenia, pretože nedochádza k porušeniu integrity kože ani k možnosti krvavého poranenia,

 

Pre koho je vhodná?

– odporúčame ju pre ľudí so zdravými nohami, diabetikov, pre ľudí s mykózami, hrubými nechtami, kurími okami, zarastajúcimi nechtami

Ako prebieha?

1. dezinfikuje sa chodidlo

2. pri prehliadke chodidla sa zisťujú rôzne deformity, ťažkosti

3. nechty sa vyčistia a upravia sa do požadovanej hrúbky, dĺžky, tvaru

4. očistí, upraví sa nechtové okolie

5. ošetrí sa spodná, nášľapová časť chodidla, ošetrenie deformít ako kurie oko, otlak a pod.

6. konečná dezinfekcia chodidla

7. nechty a chodidlo sa ošetrí vhodným krémom/olejčekom/

 

Pri tomto druhu pedikúry sa všetky úkony vykonávajú špičkovým vysokootáčkovým medicínskym prístrojom zn.BAEHR Tec A2000 v kombinácii s diamantovými brúskami.

Koľko trvá takéto ošetrenie?

Ošetrenie trvá cca 30 až 40 min.